MMSR ICN SLOVAKIA

Termín súťaže:  18.5.2019

Registrácia: 10:00

Začiatok súťaže: 13:00

Miesto konania: Veľká kongresová sála, Hotel TENIS, Zvolen 

Promotér súťaže:  TEAM ICN

Odborná porota: 5 členná

Prihlášky: Prostredníctvom elektronického systému iCompete Natural – Registrácia typ PREMIUM (www.icompetenatural.com )

Dávame do pozornosti prihlasovanie na súťaž ktorá je v plnom prúde. Ukončenie registrácie online je 12.5. Po tomto temníne bude možnosť sa prihlásiť na mieste ale za zvýšené štartovné o administratívny poplatok
Kategórie ktoré sú otvorené:
Kulturistika dorast 15-18
Kulturistika juniori 18-23
Kulturistika nováčik
Kulturistika muži open
Kulturistika muži 40+
Kulturistika muži 50+
Men’s physique juniori
Men’s physique open
Men’s Classic Physique
Ms bikini angels
Ms bikini nováčik
Ms bikini fitness juniorky
Ms bikini fitness open
Ms bikini fitness mama
Ms figúra
Ms physique
Ms fitness model
Ms sport model
Ms swimsuit
kulturistika Open môže byť podľa počtu účastníkov rozdelená na výškové a váhové kategórie

PROPOZÍCIE NA SÚŤAŽ ICN  MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019

Podmienky súťaže:

1. iCompete Natural Slovakia je občianske združenie, ktoré má oprávnenie na organizovanie športových podujatí. Pre súťažiacich zo SR je možnosť štartu na súťažiach ICN podmienená registráciou v systéme iCompete Natural pre dané kalendárne obdobie. Rovnaká podmienka platí aj pre zahraničných účastníkov súťaže.

2. Súťaž je určená pre športovcov, ktorí sa pripravujú len naturálnymi – prirodzenými prostriedkami výživy, bez použitia akýchkoľvek zdraviu škodlivých látok. Hlavne NIE za pomoci dopingu, zoznamu zakázaných látok uvedených na zozname WADA

(http://www.antidoping.sk/images/data/zakazane_latky/2017/Zoznam_2017__Monitorovac%C3%AD_program.pdf)

 Povolené sú doplnky výživy pre športovcov, suplementy od domácich i zahraničných výrobcov, ktoré prešli registráciou Ministerstva zdravotníctva SR a ČR a v prípade zahraničných súťažiacich schválené príslušnou inštitúciou.

3. Potvrdená prihláška podaná prostredníctvom elektronického systému iCompete natural. ( www.icompetenatural.com ). Štartovné vo výške 1eur/ kategória

4. Uzávierka prihlášok je 12.5.2019. Po tomto termíne už ďalšie prihlášky nebudú systémom prijaté. Je možné sa doregistrovat na mieste v deň súťaže. Cena štartovného v deň súťaže je 23 EUR/ kategória 

5.  Súťažiaci podaním prihlášky na súťaž udeľuje  iCompete Natural Slovakia o.z. v súvislosti so súťažou  súhlas s voľným použitím a šírením podobizne, obrazových snímkov a obrazových záznamov vytvorených počas tejto súťaže na marketingové účely ako aj spracovaním údajov v zmysle zákona GDPR.

6. Dobrý zdravotný stav. Podaním prihlášky na súťaž súťažiaci potvrdzuje, že súťaží na vlastnú zodpovednosť. zároveň doporučujeme každému súťažiacemu kontrolu o svojho ošetrujúceho lekára, alebo u telovýchovného lekára.

7. Organizátor súťaže si v prípade neobsadenia kategórií dostatočným množstvom pretekárov vyhradzuje právo na zlúčenie, prípadne zrušenie kategórií.

8. Hmotnostné limity- obmedzenie hmotnosti súťažiacich je jedným z prostriedkov ako dosiahnúť vysokú športovnú úroveň aj bez použitia dopingových prostriedkov. Cieľom niesú nadpriemerne ,,veľké objemy”, ale predovšetkým symetria, proporčnosti, hustota, primerané vyrysovanie, súmernosť a estetika. Obmedzenie hmotnostnými limitmi je jedným z opatrení, ktoré má za cieľ podporiť čistotu naturálnych súťažiacich. Výborna forma s adekvátnym vyrysovaním sa dá dosiahnuť aj prirodzenými ,, povolenými” prostriedkami. Preferované bude vyrysovanie s prijateľnymí objemami.
Hmotnostné limity v mužských kategóriách sú nasledovné:

Výškovo – hmotnostné limity: • do 160 (vrátane) cm 0 kg• od 160 cm do 163 (vrátane) cm o 1kg• od 163 cm do 166 (vrátane) cm o 2kg• od 166 cm do 169 (vrátane) cm o 3kg• od 169 cm do 172 (vrátane) cm o 4kg• od 172 cm do 175 (vrátane) cm o 5kg• od 175 cm do 178 (vrátane) cm o 6kg• od 178 cm do 181 (vrátane) cm o 7kg• od 181 cm do 184 (vrátane) cm o 8kg• od 184 cm do 187 (vrátane) cm o 9kg

od 187 cm do 190 (vrátane) cm o 10kg atď., t. j. každé 3 cm o 1 kg. 
Príklad: Pri prezentácii bola nameraná výška pretekára 176 cm. Jeho hmotnosť teda môže byť maximálne 82 kg. 176 cm – 100 =76, 76 + 6 = 82 kg

ženských kategóriách neplatia limity, napriek tomu sa pri registrácii zabezpečí meranie a váženie.

V prípade, že súťažiaci prekročí stanovený limit, nebude pripustený k súťaženiu a štartovné sa v takom prípade jemu, ani trénerovi nevracia.

POZOR !!! Organizátor prehlasuje, že zabezpečí maximálnu korektnosť a presnosť pri vážení a meraní.

Kategórie a pravidlá súťaže:
jednotlivé pravidlá pre danú súťažnú kategóriu sú prístupné k nahliadnutiu na stránke ICompete Natural – www.icompetenatural.com . 

Zoznam súťažných kategórií :1. Bikini fitness OPEN , ( rozdelenie junior,Bikini Angels, Bikini mama prípadne 30+)2. Šport model OPEN 3. Fitness model OPEN 4. Fitness Figure 5. Swimwear 6. Ms. Physique7. Mr. Physique 8. Mr. Physique Classic 9. Bodubuilding – dorast 10. Bodybuilding – junior 11. Bodybuilding OPEN ( rozdelenie do výškových, pripadne vahovych kategórii )12. Bodybuilding Masters I.13. Bodybuilding Masters II. 

– v zátvorkách je uvedené aké podkategórie budú k dispozícii . Organizátor podľa počtu prihlásených súťažiacich ma právo jednotlivé kategórie zlúčiť.

Pretekár môže  štartovať vo viacerych kategóriách podľa pravidiel ICN.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Prezentácia  : 10:00 – 12:00

Začiatok 13:00

Ďalšie pokyny a informácie:

1.- Blžšie informácie týkajúce sa miesta konania súťaže a možnosť ubytovania budú upresnené prostredníctvom e-mailu zaslaného cez systém iCompete Natural, či na facebookovom profile ICompete natural Slovakia a udalosti MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2019
2. Zakúpenie celodenných vstupeniek bude možné prostredníctvom organizátora súťaže priamo na mieste podujatia
4. cenné veci si súťažiaci odložia u svojich trénerov alebo známych. Za prípadné straty organizátor nenesie zodpovednosť.
5. Súťažiacich a trénerov žiadamie, aby farbou a olejmi neznečisťovali priestory určené pre pretekárov. za prípadné znečistenie môže byť požadovaná úhrada nákladov spojených s odstránením. Pre túto súťaž nie je povolená farba DREAM TAN A PODOBNÉ NA OLEJOVOM ZÁKLADE!!! 
6. ceny – víťazi jednotlivých kategórií získajú poháre ako aj VOACHER V HODTNOTE 50 EUR, ktorý sa dam uplatniť ako zľava pri štartovnom na ICN UNIVERSE RIMINI 2019. Propozície tejto súťaže je možné si pozrieť na portáli ICN. Finalisti získajú pamätné diplomy.

Bližšie informácie: 

Tomášek René 0905819613, rtposta@gmail.com

Gallas Rudolf 0903580938 rudo.galles@gmail.com