Summer Grand Prix

Termín súťaže:  20.6.2020
Registrácia:  10:00– 12:00
Začiatok súťaže: 13:00
Miesto konania: AREÁL SOŠ STAVEBNÁ – PRIEMSTAV, Nitrianska 61, Nové Zámky 
Promotér súťaže:  Kiss Michal
Odborná porota: 5 členná

Hlavný rozhodca: Monika Kenická 

Prihlášky: Prostredníctvom elektronického systému iCompete Natural – Registrácia typ PREMIUM ( www.icompetenatural.com )

Maximálny počet súťažných kategórií na atléta – 3

Podmienky súťaže:

 1. iCompete Natural Slovakia je občianske združenie, ktoré má oprávnenie na organizovanie športových podujatí. Pre súťažiacich zo SR je možnosť štartu na súťažiach ICN podmienená registráciou v systéme iCompete Natural pre dané kalendárne obdobie. Rovnaká podmienka platí aj pre zahraničných účastníkov súťaže.
 2. Súťaž je určená pre športovcov, ktorí sa pripravujú len naturálnymi – prirodzenými prostriedkami výživy, bez použitia akýchkoľvek zdraviu škodlivých látok. Hlavne NIE za pomoci dopingu, zoznamu zakázaných látok uvedených na zozname WADA
  (http://www.antidoping.sk/images/data/zakazane_latky/2017/Zoznam_2017__Monitorovac%C3%AD_program.pdf)
  Povolené sú doplnky výživy pre športovcov, suplementy od domácich i zahraničných výrobcov, ktoré prešli registráciou Ministerstva zdravotníctva SR a ČR a v prípade zahraničných súťažiacich schválené príslušnou inštitúciou.
 3. Potvrdená prihláška podaná prostredníctvom elektronického systému iCompete natural. ( www.icompetenatural.com. Štartovné vo výške 25€ / kategória. Cena zahŕňa darčekové tašky od partnerov podujatia, pitný režim počas celého dňa a vstup na festival pre jednu osobu (tréner, rodinný príslušník, a podobne)
  Dve kategórie +20€, tri kategórie +15€. (Napr.: 25+20 alebo 25+20+15)
  Štartovný poplatok sa platí priamou platbou na účet:
  Michal Kiss
  SK86 7500 0000 0040 2286 8925
  CEKOSKBX
  Správa pre príjemcu: SGP2020/ meno a kategórie
 4. Uzávierka prihlášok je 14.6.2020. Po tomto termíne už ďalšie prihlášky nebudú systémom prijaté. Je možné sa však registrovať a zaplatiť štartovné aj na mieste s príplatkom 5 EUR za každú kategóriu. 
 5. Súťažiaci podaním prihlášky na súťaž udeľuje  iCompete Natural Slovakia o.z. v súvislosti so súťažou súhlas s voľným použitím a šírením podobizne, obrazových snímkov a obrazových záznamov vytvorených počas tejto súťaže.
 6. Dobrý zdravotný stav. Podaním prihlášky na súťaž súťažiaci potvrdzuje, že súťaží na vlastnú zodpovednosť. zároveň doporučujeme každému súťažiacemu kontrolu o svojho ošetrujúceho lekára, alebo u telovýchovného lekára.
 7. Organizátor súťaže si v prípade neobsadenia kategórií dostatočným množstvom pretekárov vyhradzuje právo na zlúčenie, prípadne zrušenie kategórií.
 8. Hmotnostné limity- obmedzenie hmotnosti súťažiacich je jedným z prostriedkov ako dosiahnúť vysokú športovnú úroveň aj bez použitia dopingových prostriedkov. Cieľom niesú nadpriemerne ,,veľké objemy”, ale predovšetkým hustota, primerané vyrysovanie, súmernosť a estetika. Obmedzenie hmotnostnými limitmi je jedným z opatrení, ktoré má za cieľ podporiť čistotu naturálnych súťažiacich. Výborna forma s adekvátnym vyrysovaním sa dá dosiahnuť aj prirodzenými ,, povolenými” prostriedkami. Preferované bude vyrysovanie s prijateľnymí objemami.

Výškovo – hmotnostné limity: 

 • do 160 (vrátane) cm 0 kg
 •  od 160 cm do 163 (vrátane) cm o 1kg
 •  od 163 cm do 166 (vrátane) cm o 2kg
 •  od 166 cm do 169 (vrátane) cm o 3kg
 •  od 169 cm do 172 (vrátane) cm o 4kg
 •  od 172 cm do 175 (vrátane) cm o 5kg
 •  od 175 cm do 178 (vrátane) cm o 6kg
 •  od 178 cm do 181 (vrátane) cm o 7kg
 •  od 181 cm do 184 (vrátane) cm o 8kg
 •  od 184 cm do 187 (vrátane) cm o 9kg

 od 187 cm do 190 (vrátane) cm o 10kg atď., t. j. každé 3 cm o 1 kg.
Príklad: Pri prezentácii bola nameraná výška pretekára 176 cm. Jeho hmotnosť teda môže byť maximálne 82 kg. 176 cm – 100 =76, 76 + 6 = 82 kg

V prípade, že súťažiaci prekročí stanovený limit, nebude pripustený k súťaženiu a štartovné sa v takom prípade jemu, ani trénerovi nevracia.
POZOR !!! Organizátor prehlasuje, že zabezpečí maximálnu korektnosť a presnosť pri vážení a meraní.

Kategórie a pravidlá súťaže:
jednotlivé pravidlá pre danú súťažnú kategóriu sú prístupné k nahliadnutiu na stránke ICompete Natural – www.icompetenatural.com .

Zoznam súťažných kategórií :

 1. Kulturistika muži – dorast 15-18 rokov
 2. Kulturistika muži – juniori do 23 rokov
 3. Kulturistika muži OPEN ( rozdelenie podľa počtu prihlásených do výškových kategórií)*
 4. Kulturistika muži do 80 kg
 5. Kulturistika muži nd 80 kg
 6. Kulturistika muži NOVICE
 7. Kulturistika muži – masters nad 40 rokov
 8. Kulturistika muži – masters nad 50 rokov
 9. Kulturistika muži – masters nad 60 rokov

*(všetky mužské kategórie budú pri registrácii uvádzané ako OPEN), organizátor určí výškové kategórie podľa počtu prihlásených pretekárov

 1. Mr. Physique – muži OPEN, junior,Novice, MASTERS 40 +
 2. Mr. Physique Classic, junior, OPEN
 3. Bikini fitness OPEN, Junior, MOMMA, 30+, Bikini Angels
 4. Šport model ženy OPEN, Junior
 5. Fitness model ženy OPEN, Junior
 6. Ms. Figure OPEN, JUNIOR
 7. Ms. Physique OPEN
 8. Swimwear

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Prezentácia  10:00 – 12:00
Začiatok 13:00
Koniec 18:00

Ďalšie pokyny a informácie:

 1. Blžšie informácie týkajúce sa miesta konania súťaže a možnosť ubytovania budú upresnené prostredníctvom e-mailu zaslaného cez systém iCompete Natural, či na facebookovom profile ICompete natural Slovakia
 2. Zakúpenie celodenných vstupeniek bude možné na mieste za cenu zverejnenú promotérom celého SUMMER GRAND PRIX.
 3. cenné veci si súťažiaci odložia u svojich trénerov alebo známych. Za prípadné straty organizátor nenesie zodpovednosť.
 4. Súťažiacich a trénerov žiadamie, aby farbou a olejmi neznečisťovali steny a podlahu. za prípadné poškodenie interiéru môže byť požadovaná úhrada nákladov spojených s odstránením.
 5. ceny – víťazi jednotlivých kategórií získajú medaile za svoje finálové umiestnenie. Všetci í súťažiaci získajú pamätné diplomy.