SLOVAKIA CUP 2021

Termín súťaže:  23.10.2021
Registrácia: 9:30 – 12.00
Začiatok súťaže: 13:30

Miesto konania: La Striga Club, 4. apríla 431, 972 43 Zemianske Kostoľany 
Promotér súťaže:  TEAM ICN 

Odborná porota: 5 členná
Prihlášky: Prostredníctvom elektronického systému iCompete Natural – Registrácia typ PREMIUM (www.icompetenatural.com)

Výsledková listina

Galéria

Podmienky súťaže:

 1. 1. iCompete Natural Slovakia je občianske združenie, ktoré má oprávnenie na organizovanie športových podujatí. Pre súťažiacich zo SR je možnosť štartu na súťažiach ICN podmienená registráciou v systéme iCompete Natural pre dané kalendárne obdobie. Rovnaká podmienka platí aj pre zahraničných účastníkov súťaže.
 2. Súťaž je určená pre športovcov, ktorí sa pripravujú len naturálnymi – prirodzenými prostriedkami výživy, bez použitia akýchkoľvek zdraviu škodlivých látok. Hlavne NIE za pomoci dopingu, zoznamu zakázaných látok uvedených na zozname WADA
  (http://www.antidoping.sk/images/data/zakazane_latky/2017/Zoznam_2017__Monitorovac%C3%AD_program.pdf)
  Povolené sú doplnky výživy pre športovcov, suplementy od domácich i zahraničných výrobcov, ktoré prešli registráciou Ministerstva zdravotníctva SR a ČR a v prípade zahraničných súťažiacich schválené príslušnou inštitúciou.
 3. Potvrdená prihláška podaná prostredníctvom elektronického systému iCompete natural. ( www.icompetenatural.com ). Štartovné je 30 EUR za každú kategóriu. Poplatok za dve kategórie je 55 EUR, za tri kategórie 80 EUR . Maximálny počet kategórií, v ktorých môže pritakár štartovať je 3. ( výnimkou sú len kombinácia kategórii šport model a fitness model, kde je možné štartovať v 4 kategóriách ) pretekári s členstvom extra majú zľavu na štartovnom 10% alebo 15% podľa typu členstva ( viac info mail a web stránka )
 4. Uzávierka prihlášok je 20.10.2022. Po tomto termíne už ďalšie prihlášky nebudú systémom prijaté. Je možné sa doregistrovat na mieste v deň súťaže. Cena štartovného v deň súťaže je 40 EUR/ kategória 
 5. Súťažiaci podaním prihlášky na súťaž udeľuje  iCompete Natural Slovakia o.z. v súvislosti so súťažou  súhlas s voľným použitím a šírením podobizne, obrazových snímkov a obrazových záznamov vytvorených počas tejto súťaže na marketingové účely ako aj spracovaním údajov v zmysle zákona GDPR.
 6. Dobrý zdravotný stav. Podaním prihlášky na súťaž súťažiaci potvrdzuje, že súťaží na vlastnú zodpovednosť. zároveň doporučujeme každému súťažiacemu kontrolu o svojho ošetrujúceho lekára, alebo u telovýchovného lekára.
 7. Organizátor súťaže si v prípade neobsadenia kategórií dostatočným množstvom pretekárov vyhradzuje právo na zlúčenie, prípadne zrušenie kategórií.
 8. Hmotnostné limity- obmedzenie hmotnosti súťažiacich je jedným z prostriedkov ako dosiahnúť vysokú športovnú úroveň aj bez použitia dopingových prostriedkov. Cieľom niesú nadpriemerne ,,veľké objemy”, ale predovšetkým symetria, proporčnosti, hustota, primerané vyrysovanie, súmernosť a estetika. Obmedzenie hmotnostnými limitmi je jedným z opatrení, ktoré má za cieľ podporiť čistotu naturálnych súťažiacich. Výborna forma s adekvátnym vyrysovaním sa dá dosiahnuť aj prirodzenými ,, povolenými” prostriedkami. Preferované bude vyrysovanie s prijateľnymí objemami.
 9. Hmotnostné limity v mužských kategóriách  sú nasledovné:

Výškovo – hmotnostné limity: ( okrem kategórie Men’s Athletic , kde sú výška -100 a ďalej podľa kategórie -3, -6)

 • do 160 (vrátane) cm 0 kg
 • od 160 cm do 163 (vrátane) cm o 1kg
 • od 163 cm do 166 (vrátane) cm o 2kg
 • od 166 cm do 169 (vrátane) cm o 3kg
 • od 169 cm do 172 (vrátane) cm o 4kg
 • od 172 cm do 175 (vrátane) cm o 5kg
 • od 175 cm do 178 (vrátane) cm o 6kg
 • od 178 cm do 181 (vrátane) cm o 7kg
 • od 181 cm do 184 (vrátane) cm o 8kg
 • od 184 cm do 187 (vrátane) cm o 9kg
 • od 187 cm do 190 (vrátane) cm o 10kg atď., t. j. každé 3 cm o 1 kg.

Príklad: Pri prezentácii bola nameraná výška pretekára 176 cm. Jeho hmotnosť teda môže byť maximálne 82 kg. 176 cm – 100 =76, 76 + 6 = 82 kg

V ženských kategóriách neplatia limity, napriek tomu sa pri registrácii zabezpečí meranie a váženie.

V prípade, že súťažiaci prekročí stanovený limit, nebude pripustený k súťaženiu a štartovné sa v takom prípade jemu, ani trénerovi nevracia. 

POZOR !!! Organizátor prehlasuje, že zabezpečí maximálnu korektnosť a presnosť pri vážení a meraní.

Kategórie a pravidlá súťaže:
jednotlivé pravidlá pre danú súťažnú kategóriu sú prístupné k nahliadnutiu na stránke ICompete Natural – www.icompetenatural.com .

Zoznam súťažných kategórií : systém otvoril aj kategóriu Bodybuilding junior, 

 Organizátor podľa počtu prihlásených súťažiacich ma právo jednotlivé kategórie zlúčiť.

Pretekár môže  štartovať vo viacerych kategóriách podľa pravidiel ICN.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Prezentácia  : 9:30 – 12:00

Začiatok 13:30

Ďalšie pokyny a informácie:

 1. Blžšie informácie týkajúce sa miesta konania súťaže a možnosť ubytovania budú upresnené prostredníctvom e-mailu zaslaného cez systém iCompete Natural, či na facebookovom profile ICompete natural Slovakia a udalosti tejto súťaže na FB
 2. Zakúpenie celodenných vstupeniek bude možné prostredníctvom organizátora súťaže priamo na mieste podujatia, cena 10 EUR dospelý a 5 eur dieťa do 15 rokov, študenti 5 EUR
 3. Cenné veci si súťažiaci odložia u svojich trénerov alebo známych. Za prípadné straty organizátor nenesie zodpovednosť.
 4. Súťažiacich a trénerov žiadamie, aby farbou a olejmi neznečisťovali priestory určené pre pretekárov. za prípadné znečistenie môže byť požadovaná úhrada nákladov spojených s odstránením. Pre túto súťaž nie je povolená farba DREAM TAN A PODOBNÉ NA OLEJOVOM ZÁKLADE!!! Na mieste súťaže bude zabezpečený nástrek súťažnou farbou za poplatok. Cenník bude zverejnený do 15.10.2021
  V rámci služieb bude možné si objednať aj MAKE-UP, kaderníka, vizážistu. Ceny budú rovnako zverejnené do 15.10.2021
 5. Ceny – víťazi jednotlivých kategórií získajú medaile a pohár určený pre absolútneho víťaza.  Medailisti dostanú aj vecné dary. Všetci finalosti  získajú pamätné diplomy.