MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2021

Termín súťaže: 26.06.2021
Registrácia: 9:30 – 11:30
Začiatok súťaže: 13.00
Miesto konania: RATES ARÉNA, Neresnícka cesta 1074/13, 960 01 Zvolen (Google Maps)
Promotér súťaže: TEAM ICN
Odborná porota: 5 členná

Výsledková listina

Galéria

Propozície na súťaž ICN GRAND PRIX SLOVAKIA a MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Podmienky súťaže

 1. iCompete Natural Slovakia je občianske združenie, ktoré má oprávnenie na organizovanie športových podujatí. Pre súťažiacich zo SR je možnosť štartu na súťažiach ICN podmienená registráciou v systéme iCompete Natural pre dané kalendárne obdobie. Rovnaká podmienka platí aj pre zahraničných účastníkov súťaže.
 2. Súťaž je určená pre športovcov, ktorí sa pripravujú len naturálnymi – prirodzenými prostriedkami výživy, bez použitia akýchkoľvek zdraviu škodlivých látok. Hlavne NIE za pomoci dopingu, zoznamu zakázaných látok uvedených na zozname WADA ( http://www.antidoping.sk/images/data/zakazane_latky/2017/Zoznam_2017__Monitorovac%C3%AD_program.pdf )
  Povolené sú doplnky výživy pre športovcov, suplementy od domácich i zahraničných výrobcov, ktoré prešli registráciou Ministerstva zdravotníctva SR a ČR a v prípade zahraničných súťažiacich schválené príslušnou inštitúciou.
 3. Potvrdená prihláška podaná prostredníctvom elektronického systému iCompete natural ( www.icompetenatural.com ). Štartovné je 25 EUR za každú kategóriu. Ak pretekár bude štartovať v 3 kategóriách uhradí sumu 70 EUR spolu za všetky. Pre pretekárov zo Slovenska bude zúčtovaný naviac jednorazový poplatok 10 EUR, ktorý zahŕňa vyhlásenie samostatných kategórii Majstrovstiev Slovenska ( jednotlivec tak môže byt vyhodnotený dvakrát )
 4. Uzávierka prihlášok je 18.10.2020. Po tomto termíne už ďalšie prihlášky nebudú systémom prijaté. Je možné sa doregistrovat na mieste v deň súťaže. Cena štartovného v deň súťaže je 30 EUR/ kategória
 5. Súťažiaci podaním prihlášky na súťaž udeľuje iCompete Natural Slovakia o.z. v súvislosti so súťažou súhlas s voľným použitím a šírením podobizne, obrazových snímkov a obrazových záznamov vytvorených počas tejto súťaže na marketingové účely ako aj spracovaním údajov v zmysle zákona GDPR.
 6. Dobrý zdravotný stav. Podaním prihlášky na súťaž súťažiaci potvrdzuje, že súťaží na vlastnú zodpovednosť. zároveň doporučujeme každému súťažiacemu kontrolu o svojho ošetrujúceho lekára, alebo u telovýchovného lekára.
 7. Organizátor súťaže si v prípade neobsadenia kategórií dostatočným množstvom pretekárov vyhradzuje právo na zlúčenie, prípadne zrušenie kategórií.
 8. Hmotnostné limity- obmedzenie hmotnosti súťažiacich je jedným z prostriedkov ako dosiahnúť vysokú športovnú úroveň aj bez použitia dopingových prostriedkov. Cieľom nie sú nadpriemerne „veľké objemy”, ale predovšetkým symetria, proporčnosti, hustota, primerané vyrysovanie, súmernosť a estetika. Obmedzenie hmotnostnými limitmi je jedným z opatrení, ktoré má za cieľ podporiť čistotu naturálnych súťažiacich. Výborná forma s adekvátnym vyrysovaním sa dá dosiahnuť aj prirodzenými ,, povolenými” prostriedkami. Preferované bude vyrysovanie s prijateľnymí objemami.

Hmotnostné limity v mužských kategóriách sú nasledovné:

Výškovo – hmotnostné limity:

do 160 (vrátane) cm 0 kg
od 160 cm do 163 (vrátane) cm o 1kg
od 163 cm do 166 (vrátane) cm o 2kg
od 166 cm do 169 (vrátane) cm o 3kg
od 169 cm do 172 (vrátane) cm o 4kg
od 172 cm do 175 (vrátane) cm o 5kg
od 175 cm do 178 (vrátane) cm o 6kg
od 178 cm do 181 (vrátane) cm o 7kg
od 181 cm do 184 (vrátane) cm o 8kg
od 184 cm do 187 (vrátane) cm o 9kg
od 187 cm do 190 (vrátane) cm o 10kg atď., t. j. každé 3 cm o 1 kg.

Príklad: Pri prezentácii bola nameraná výška pretekára 176 cm. Jeho hmotnosť teda môže byť maximálne 82 kg. 176 cm – 100 =76, 76 + 6 = 82 kg
V ženských kategóriách neplatia limity, napriek tomu sa pri registrácii zabezpečí meranie a váženie.

V prípade, že súťažiaci prekročí stanovený limit, nebude pripustený k súťaženiu a štartovné sa v takom prípade jemu, ani trénerovi nevracia.

POZOR !!! Organizátor prehlasuje, že zabezpečí maximálnu korektnosť a presnosť pri vážení a meraní.

Kategórie a pravidlá súťaže:

jednotlivé pravidlá pre danú súťažnú kategóriu sú prístupné k nahliadnutiu na stránke ICompete Natural – www.icompetenatural.com

Zoznam súťažných kategórií:

 • Bikini fitness OPEN , ( rozdelenie junior,Bikini Angels, Bikini mama prípadne 30+)
 • Šport model OPEN ( rozdelenie junior, OPEN, 30 +)
 • Fitness model OPEN ( rozdelenie junior, OPEN, 30 +)
 • Fitness Figure ( junior, OPEN )
 • Swimwear
 • Ms. Bodybuilding
 • Mr. Physique ( junior, OPEN , 40 +)
 • Mr. Physique Classic ( junior, OPEN , 40+)
 • Bodubuilding – dorast
 • Bodybuilding – junior
 • Bodybuilding OPEN ( rozdelenie do výškových, pripadne vahovych kategórii )
 • Bodybuilding Masters I.
 • Bodybuilding Masters II.

v zátvorkách je uvedené aké podkategórie budú k dispozícii . Organizátor podľa počtu prihlásených súťažiacich ma právo jednotlivé kategórie zlúčiť.

Pretekár môže štartovať vo viacerych kategóriách podľa pravidiel ICN.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Prezentácia : 9:30 – 11:30
Začiatok 13:00

Ďalšie pokyny a informácie:

 1. Bližšie informácie týkajúce sa miesta konania súťaže a možnosť ubytovania budú upresnené prostredníctvom e-mailu zaslaného cez systém iCompete Natural, či na facebookovom profile ICompete natural Slovakia a udalosti tejto súťaže na FB
 2. Zakúpenie celodenných vstupeniek bude možné prostredníctvom organizátora súťaže priamo na mieste podujatia, cena 10 EUR dospelý a 5 eur dieťa do 15 rokov, študenti 7 EUR
 3. Cenné veci si súťažiaci odložia u svojich trénerov alebo známych. Za prípadné straty organizátor nenesie zodpovednosť.
 4. Súťažiacich a trénerov žiadame, aby farbou a olejmi neznečisťovali priestory určené pre pretekárov. za prípadné znečistenie môže byť požadovaná úhrada nákladov spojených s odstránením. Pre túto súťaž nie je povolená farba DREAM TAN A PODOBNÉ NA OLEJOVOM
  ZÁKLADE!!! Na mieste súťaže bude zabezpečený nástrek súťažnou farbou za poplatok.
 5. ceny – víťazi jednotlivých kategórií získajú medaile a pohár určený pre absolútneho víťaza. Medailisti dostanú aj vecné dary. Všetci finalisti získajú pamätné diplomy.

Bližšie informácie:
Tomášek René 0905 819 613, rtposta@gmail.com