GOLDEN ERA NATURAL 2023

Výsledková listina

Termín súťaže: 7.10.2023
Registrácia: 9:00
Začiatok súťaže: 13:30
Miesto konania: JUMBO CENTRUM, Masarykova 1667/2, 040 01 Košice

Promotér súťaže: ICN SLOVAKIA, Odborná porota: 5 členná
Prihlášky: Prostredníctvom elektronického systému iCompete Natural – Registrácia typ PREMIUM (www.icompetenatural.com)

GOLDEN ERA NATURAL

Podmienky súťaže:

1. iCompete Natural Slovakia je občianske združenie, ktoré má oprávnenie na organizovanie športových podujatí. Pre súťažiacich zo SR je možnosť štartu na súťažiach ICN podmienená registráciou v systéme iCompete Natural pre dané kalendárne obdobie. Rovnaká podmienka platí aj pre zahraničných účastníkov súťaže.

2. Súťaž je určená pre športovcov, ktorí sa pripravujú len naturálnymi – prirodzenými prostriedkami výživy, bez použitia akýchkoľvek zdraviu škodlivých látok. Hlavne NIE za pomoci dopingu, zoznamu zakázaných látok uvedených na zozname WADA (http://www.antidoping.sk/images/ data/zakazane_latky/2017/Zoznam_2017__Monitorovac%C3%A D_program.pdf)

Povolené sú doplnky výživy pre športovcov, suplementy od domácich i zahraničných výrobcov, ktoré prešli registráciou Ministerstva zdravotníctva SR a ČR a v prípade zahraničných súťažiacich schválené príslušnou inštitúciou.

3. Potvrdená prihláška podaná prostredníctvom elektronického systému iCompete natural. ( www.icompetenatural.com ). Štartovné vo výške 65 eur/ jedna kategória, 45 eur každá ďalšia. V cene štartovného sú aj fotografie aj reels z prvej kategórie

4. Uzávierka prihlášok je 5.6.2023. Po tomto termíne už ďalšie prihlášky nebudú systémom prijaté. Možná je potom už len registrácia na mieste v deň ťaže za jednorázový príplatok 15 eur, vstup trénera. 15 eur
( beckstage plus divák )

5. Súťažiaci podaním prihlášky na súťaž udeľuje iCompete Natural

Slovakia o.z. v súvislosti so súťažou súhlas s voľným použitím a šírením podobizne, obrazových snímkov a obrazových záznamov vytvorených počas tejto súťaže na marketingové účely.
6. Dobrý zdravotný stav. Podaním prihlášky na súťaž súťažiaci potvrdzuje, že súťaží na vlastnú zodpovednosť. zároveň doporučujeme každému súťažiacemu kontrolu o svojho ošetrujúceho lekára, alebo u telovýchovného lekára.

7. Organizátor súťaže si v prípade neobsadenia kategórií dostatočným množstvom pretekárov vyhradzuje právo na zlúčenie, prípadne zrušenie kategórií.

8. Hmotnostné limity- obmedzenie hmotnosti súťažiacich je jedným z prostriedkov ako dosiahnúť vysokú športovnú úroveň aj bez použitia dopingových prostriedkov. Cieľom niesú nadpriemerne ,,veľké objemy”, ale predovšetkým symetria, proporčnosti, hustota, primerané vyrysovanie, súmernosť a estetika. Obmedzenie hmotnostnými limitmi je jedným z opatrení, ktoré má za cieľ podporiť čistotu naturálnych súťažiacich. Výborna forma s adekvátnym vyrysovaním sa dá dosiahnuť aj prirodzenými ,, povolenými” prostriedkami. Preferované bude vyrysovanie s prijateľnymí objemami.

Hmotnostné limity v mužských kategóriách sú nasledovné ( okrem Men’s Athletic HW)

Výškovo – hmotnostné limity:

• do 160 (vrátane) cm 0 kg
od 160 cm do 163 (vrátane) cm o 1kg
od 163 cm do 166 (vrátane) cm o 2kg
od 166 cm do 169 (vrátane) cm o 3kg
od 169 cm do 172 (vrátane) cm o 4kg
od 172 cm do 175 (vrátane) cm o 5kg
od 175 cm do 178 (vrátane) cm o 6kg
od 178 cm do 181 (vrátane) cm o 7kg
od 181 cm do 184 (vrátane) cm o 8kg
od 184 cm do 187 (vrátane) cm o 9kg
od 187 cm do 190 (vrátane) cm o 10kg atď., t. j. každé 3 cm o 1 kg. Príklad: Pri prezentácii bola nameraná výška pretekára 176 cm. Jeho hmotnosť teda môže byť maximálne 82 kg. 176 cm – 100 =76, 76 + 6 = 82 kg
V ženských kategóriách neplatia limity, napriek tomu sa pri registrácii zabezpečí meranie a váženie.

V prípade, že súťažiaci prekročí stanovený limit, nebude pripustený k súťaženiu a štartovné sa v takom prípade jemu, ani trénerovi nevracia.

POZOR !!! Organizátor prehlasuje, že zabezpečí maximálnu korektnosť a presnosť pri vážení a meraní.

Kategórie a pravidlá súťaže:
jednotlivé pravidlá pre danú súťažnú kategóriu sú prístupné k

nahliadnutiu na stránke ICompete Natural – www.icompetenatural.com .

9. Úprava pokožky súťažnou farbou. Zabezpečená organizátorom. Nastrek farbou PRO TAN. Organizátor zabezpečí dostatočný počet stanov podľa, úmerne pocitu prihlásených tak, aby nevznikal časový sklz pri neskoršom príchode športovca na stankvisko. Cena : dva nástreky 40 eur , tri nástreky 50 eur, pózovací olej 5 eur. Je možné objednat si finálny nastrek v cene 20 eur pre športovca ktorý má už vlastný základ aplikovaný. Vlastný základ sa však nesmie aplikovať má mieste súťaže. NEvhodnou aplikáciou potom organizátor nezodpovedá v prípade objednania finálneho nástreku za kvalitu. Organizátor povoľuje vlastnú aplikáciu súťažnej farby ale nie na olejovom základe. Ak by vznikla škoda spôsobená aplikáciou súťažnej farby je organizátor oprávný účtovať pokutu 100 eur, vzhľadom na prípadné znečistenie, za ktoré by musel zodpovedať voči prenajímateľovi priestorov. Na mieste bude zabezpečený aj MAKE UP, ktorého cenník bude zverejnený najneskôr 30 dni do termínu konania súťaže.

ČASOVÝ HARMONOGRAM Prezentácia 9:00 do 12:00 Začiatok 13:30 Koniec 19:00 Ďalšie pokyny a informácie:

1.- Blžšie informácie týkajúce sa miesta konania súťaže a možnosť ubytovania budú upresnené prostredníctvom e-mailu zaslaného cez systém iCompete Natural, či na facebookovom profile ICompete natural Slovakia

2. Zakúpenie celodenných vstupeniek bude možné prostredníctvom organizátora na mieste. Cena vstupenky: Dospelí 10 eur, študenti, deti a dôchodcovia 5 eur, vstup diváka s fotoaparátom 20 eur ( nevzťahuje sa na mobil ), komerčný fotograf sa musí akreditovať, cena akreditácie 200 eur.

4. cenné veci si súťažiaci odložia u svojich trénerov alebo známych. Za prípadné straty organizátor nenesie zodpovednosť.
5. Súťažiacich a trénerov žiadamie, aby farbou a olejmi neznečisťovali

priestory určené pre pretekárov ( backstage, šatne, toalety) . za prípadné znečistenie môže byť požadovaná úhrada nákladov spojených s odstránením.

6. ceny – víťazi jednotlivých kategórií získajú medaile. , ceny zahŕňajú aj Poháre PRE ABSOLÚTNYCH VÍŤAZOV MUŽSKÝCH A ŽENSKÝCH KATEGÓRIÍ.

7. CENA ŠTARTOVNÉHO

AM/ 1. Kategória 65 EUR, každá ďalšia 45 EUR ( v cene je REELS z hlavnej kategórie plus foto, z každej kategórie, REELS za každú ďalšiu kategóriu sa pripláca v sume 10 EUR)

PRO/ ŠTARTOVNÉ GRÁTIS, BEZ PRIZE MONEY, KVALIFIKÁCIA DO PRO kategórie na MS v PERUGII

Bližšie informácie:
Tomášek René 0905819613, icn@icn.sk

Súťažné kategórie