Kategórie:

 • Men’s bodybuilding Dorast 15-18 rokov
 • Men’s bodybuilding Juniori do 23 rokov
 • Men’s bodybuilding NOVICE
 • Men’s bodybuilding OPEN
 • Men’s bodybuilding do 80 kg
 • Men’s bodybuilding nad 80 kg
 • Men’s bodybuilding Masters 40+
 • Men’s bodybuilding Masters 50+
 • Men’s bodybuilding Masters 60+

Z dôvodu zachovania naturálnej myšlienky sú ako jedno z kritérií určené výškové a váhové limity:

 • do 160 (vrátane) cm 0 kg
 • od 160 cm do 163 (vrátane) cm o 1kg
 • od 163 cm do 166 (vrátane) cm o 2kg
 • od 166 cm do 169 (vrátane) cm o 3kg
 • od 169 cm do 172 (vrátane) cm o 4kg
 • od 172 cm do 175 (vrátane) cm o 5kg
 • od 175 cm do 178 (vrátane) cm o 6kg
 • od 178 cm do 181 (vrátane) cm o 7kg
 • od 181 cm do 184 (vrátane) cm o 8kg
 • od 184 cm do 187 (vrátane) cm o 9kg
 • od 187 cm do 190 (vrátane) cm cm o 10kg atd., t. j. každé 3 cm o 1 kg.

Príklad: Pri prezentácii bola nameraná výška pretekára  176 cm. jeho hmotnost môže byť teda maximálne 82 kg. 176 cm – 100 = 76, 76 + 6 = 82 kg

ABSOLUTNÝ VÍŤAZ:

Pokiaľ sú otvorené viaceré kategórie mužskej kulturistiky v rámci jednej súťaže, zaraďuje sa do programu kategória absolútny vítať, kde nastúpia na pódium všetci víťazi jednotlivých mužských kategórií. Rozhodcovia tak určia iba prvé miesto a teda absolútneho víťaza mužskej kategórie :

Men’s natural bodybuilding.

Kritéria hodnotenia

V bodovom hodnotení pretekára je zohľadnených niekoľko faktorov, a to predovšetkým symetria postavy ako celok, kde sa kladie dôraz na vzájomnú vyváženosť a súhru jednotlivých svalových skupín. Tieto kritéria sú nadradené akejkoľvek vyrysovanosti docielenej nadmerným odvodnením. Je teda dôležitý celkový dojem pretekára a nie separácia a vyrysovanosť iba jednej svalovej skupiny. Pretekár by mal pôsobiť zdravým dojmom. K doplnkovým, nie však nadradeným, kritériam hodnoteniam patrí i adekvátna úprava zovňajšku a pokožky. Použité smú byť iba farby, ktoré neznečisťujú a niesú nadmerne mastné, či lesklé. Farba Dream Tan alebo farba na podonom základe sa však povoľuje vtedy ak tak zverejní promotér danej súťaže. Odporúčanou je napríklad farba ProTan, JanTan a pod. Pózovacie plavky u mužov musia pokrývať 2/3 sedacieho svalu.

V časti symetria tela sa telo hodnotí pózovaním v štvrťobratoch. Hodnotí sa najmä nasledovné:

 1. Štrukturálne nedostatky – nedostatky na kostre súťažiaceho
 2. Proporcionalita- vyváženosť jednej svalovej skupiny voči druhej napr. dolnej a hornej časti tela, pásu voči kvadricepsom a pod.
 3. Vyváženosť – vyváženosť ľavej polovici tela voči pravej, prednej časti voči zadnej
 4. Symetria – celková forma a línia súťažiaceho

V tejto časti súťažiaci stráca vždy 1 bod za každú nájdenú chybu a nedostatok. T.z., že súťažiaci s najmenším počtom bodov je na prvom mieste.

V čelnom postoji sa hodnotí vyváženosť jednotlivých svalových skupín celého tela a proporcionalita navzájom. V bočnej póze, ucho, rameno, bedro, koleno a členok by mali byť v jednej priamke. Nemalo by dôjsť k nadmernému zakriveniu chrbtice. Chrbát a zadná časť tela  by mala mať rovnaký stupeň hrúbky svalu ako hrudník, hamstring a zadok by mali byť rovnako veľké ako kvadricepsy.V zadnej póze, kedy je súťažiaci k rozhodcom otočený chrbtom, sa kladie dôraz na to, či je chrbtica rovná a nie je vychýlená do strán, zatiaľ čo svalstvo na oboch stranách chrbtice je rovnomerne vyvinuté. Rozhodcovia sa zameriavajú na týchto 9 základných svalových skupín: hrudník, chrbát, ramená, biceps, triceps, brucho, kvadricepsy,hamstringy a lýtka. Súťažiaci strácajú body, ak sú jednotlivé svalové partie s väčším percentom tuku.

V časti symetria tela sa telo hodnotí v štvrťobratoch v týchto  základných pózach:

 1. Základný čelný postoj ( tvárou k rozhodcom):
  • nohy sú na úzko, čo najbližšie k sebe aby sa zvýraznil tvar postavy typu písmena ,,Y”
  • pohľad smeruje priamo pred seba
  • ramená sú dvihnuté aby sa dosiahla ich maximálna výška a šírka
  • plecia zafixované dozadu a hrudník dopredu hlbokým nádychom
  • obe ruky uvoľnene visia pozdĺž strán centrálnej línie tela, lakte sú mierne zohnuté, palce a prsty spolu, dlane smerujú k telu, ruky zľahka pokrčené (do tvaru kalicha)
  • prsty a palce sú spolu uvoľnene aby nepôsobili kŕčovitým dojmom. Postoj nie je napätý, ale uvoľnený a pôsobí ako celok esteticky
 2. Štvrťobrat vpravo ( natočenie k rozhodcom ľavou stranou tela)
  • nohy môžu byť postavené aj širšie kvôli stabilite postoja. Z bočnej línie ( pohľad zo strany rozhodcov) by mali byť však obe nohy v jednej línii, t.z. rozhodca vidí zo strany iba jednu nohu a druhá je v tej istej línii
  • postoj je vzpriamený, hlava i pohľad smerujú priamo pred seba
  • obe dlane smerujú k telu, palec a prsty sú spolu. RUka je mierne ohnutá v lakti do tvaru kalicha
  • ľavé plece je mierne znížené a pravé vytiahnuté vyššie
  • brucho je vtiahnuté, hrudník roztiahnutý
 3. Zadný postoj ( natočenie chrbtom k rozhodcom po ďaľšom štvrťobrate vpravo)
  • kolená môžu byť jemne pokrčené aby sa napli hamstringy
  • rovnako ako v prednej póze, ramená sú tlačené dozadu, postoj je vzpriamený, chrbát roztiahnutý do šírky
  • pohľad smeruje priamo pred seba
  • obe ruky uvoľnene visia pozdĺž strán centrálnej línie tela, lakte sú mierne zohnuté, palce a prsty spolu, dlane smerujú k telu, ruky zľahka pokrčené (do tvaru kalicha)
  • prsty a palce sú spolu uvoľnene aby nepôsobili kŕčovitým dojmom. Postoj nie je napätý, ale uvoľnený a pôsobí ako celok esteticky 
 4. Štvrťobrat vpravo ( natočenie k rozhodcom pravou stranou tela)
  • postoj je identický ako pri prvom štvrťobrate

V časti svalový rozvoj  tela sa telo hodnotí pózovaním v 7 základných kulturistických pózach. Hodnotí sa najmä nasledovné:

 1. Muskulatúra – forma, hrúbka a kvalita svalov
 2. Proporcionalita – vyváženosť jednej svalovej skupiny voči druhej
 3. Ohraničenosť – separácia jednotlivých svalov, ohraničenosť a žilnatosť
 4. Vyváženosť – ľavej polovice tela voči pravej a prednej časti tela voči zadnej

v časti svalový rozvoj sa porovnáva týchto 7 povinných póz:

 1. dvojitý biceps spredu (Front Double Biceps)
 2. široký chrbtový spredu (Front Lat Spread)
 3. hrudník zboku (Side Chest)
 4. dvojitý biceps zozadu (Back Double Biceps)
 5. široký chrbtový zozadu (Back Lat Spread)
 6. triceps zboku (Side Triceps)
 7. brucho a stehná (Abdominalis and Thighs)

Priebeh súťaže

 • nástup celej kategórie podľa štartovných čísel vzostupne
 • predstavenie+ následné individuálne vystúpenie jednotlivých účastníkov na stred pódia s predvedením svojej nejlepšej pózy a návrat do rady
 • všetci pretekári sú presunutí na prvú vyvolávaciu čiaru
 • 2x spoločné porovnávanie symetrie v štvrťobratoch všetkých účastníkov
 • 2x spoločné porovnánie symetrie v štvrťobratoch všetkých účastníkov kategórie s možnosťou výmeny poradia pretekárov navzájom medzi sebou podľa požiadavky hlavného rozhodcu
 • 2x spoločné porovnávanie svalového rozvoja všetkých účastníkov kategórie v 7 povinných pózách.
 • 2x společné porovnánie svalového rozvoja všetkých účastníkov kategórie v 7 povinných pózách s možnosťou výmeny poradia pretekárov navzájom medzi sebou podľa požiadavky hlavného rozhodcu

Poznámka:
V prípade väčšieho počtu pretekárov na pódiu, moderátor súťaže rozdelí pretekárov na dve skupiny. Jedna zo skupiny zostáva na prvej vyvolávacej čiare a druhá sa vracia na zadnú. Po porovnaní svalového rozvoja prvej skupiny sa následne medzi sebou prvá a druhá skupina vymení.

 • výber piatich finalistov do prvého vyvolávania hlavným rozhodcom + doplnenie max. 2 daľšími pretekármi v prípade požiadaviek ostatných 4 rozhodcov
 • 1x spoločné porovnávanie finalistov v štvrťobratoch – na prvej vyvolávacej čiare (ostatní účastníci kategórie zostávajú na pódiu – na zadnej pózovacej čiare)
 • 1x spoločné porovnávanie svalového rozvoja finalistov – na prvej vyvolávacej čiare (ostatní účastníci kategórie zostávajú na pódiu – na zadnej pózovacej čiare)
 • free pózing všetkých účastníkov kategórie na prvej vyvolávacej čiare v dĺžke max. 60 sekúnd. Po free pózingu sa pretekári zaradia späť na zadnú pózovaciu čiaru
 • predanie pamätných cien účastníkom, ktorí se neumiestnili medzi prvými 5 timi
 • všetci účastníci zídu dole z pódia a následne na to, podľa poradia štartovných čísel predvedú svoje voľné zostavy tí, ktorí boli vybraní do finálovej 5-ky. Daný súťažiaci vždy predvedie svoju voľnú zostavu a následne na to opustí pódium. Po predvedení voľnej zostavy posledným pretekárom, všetci finalisti z danej kategórie nastúpia spoločne na pódium a vyhlásia sa výsledky postupne od 5. miesta po 1.