Kategórie:

 • Mr. Physique Juniori do 23 rokov
 • Mr. Physique NOVICE
 • Mr. Physique OPEN
 • Mr. Physique Masters 40+

Kritéria hodnotenia

V bodovom hodnotení pretekára je zohľadnených niekoľko faktorov, a to predovšetkým symetria postavy a celková proporcionalita tela. Nejedná sa o kulturistickú kategóriu, a teda nadmerné osvalnenie bude hodnotené nižšie. Súťažiaci tatktiež nesmie byť veľmi chudý. Dôraz je kladený na zdravý vzhľad tela, ktoré by malo reflektovať zdravý životný štýl v oblasti cvičenia a stravovacích návykov.Tieto kritéria sú nadradené akémukoľvek nadmernému osvalneniu. Zameranie je predovšetkým na športový vzhľad postavy, s malým percentom podkožného tuku, ktorá má adekvátny svalový tonus. Dôraz pri bodovom hodnotení sa kladie predovšetkým na hlboké brušné svalstvo a rozvoj svalovej skupiny ramien. Pretekár by mal pôsobiť zdravým dojmom.

Pri úprave pokožky smú byť použité iba farby, ktoré neznečisťujú a niesú nadmerne mastné, či lesklé. Nepovoľuje sa teda farba Dream Tan alebo farba na podonom základe. Odporúčanou je napríklad farba ProTan.

Pretekári nastúpia na pódium naboso a v rovnakých čiernych boxerkách.

porovnáva sa týchto 5 povinných póz:

 1. dvojitý biceps spredu
 2. hrudník z boku
 3. triceps z boku
 4. dvojitý biceps zozadu
 5. brucho s rukami za hlavou

Priebeh súťaže

 • nástup celej kategórie podľa štartovných čísel vzostupne
 • predstavenie pretekárov, ktoré prebieha nasledovne:
  • Každý súťažiaci prichádza na prvú vyvolávaciu čiaru, kde predvedie vlastnú sebaprezentáciu, ktorá obsahuje päť základných póz ( tzv. I-walk), a následne sa zaradí do rady. Na zadnej pózovacej čiare všetci súťažiaci držia základný-čelný postoj ( viď. foto)
  • Na zadnej čiare nieje povolené meniť jednotlivé pózy! Po odprezentovaní posledného pretekára sa celá kategória presunie na prvú vyvolávaciu čiaru.

Poznámka:
V prípade veľkého počtu súťažiacich moderátor rozdelí kategóriu na dve skupiny a na prvú vyvolávaciu čiaru ide najskôr prvá skupina, potom druhá. V takomto prípade súťažiaci, ktorí sa nachádzajú na zadnej čiare stále držia základný-čelný postoj.

Porovnávanie pretekárov prebieha nasledovne:

 • 2x společné porovnávanie svalového rozvoja všetkých účastníkov kategórie v 5 povinných pózách
 • 2x společné porovnánie svalového rozvoja všetkých účastníkov kategórie v 5 povinných pózách s možnosťou výmeny poradia pretekárov navzájom medzi sebou podľa požiadavky hlavného rozhodcu
 • výber piatich finalistov do prvého vyvolávania hlavným rozhodcom + doplnenie max. 2 daľšími pretekármi v prípade požiadaviek ostatných 4 rozhodcov
 • 1x spoločné porovnávanie finalistov v štvrťobratoch – na prvej vyvolávacej čiare (ostatní účastníci kategórie zostávajú na pódiu – na zadnej pózovacej čiare)
 • 1x spoločné porovnávanie svalového rozvoja finalistov (ostatní účastníci kategorie zostávajú na pódiu na zadnej pózovacej čiare v základnom postoji)
 • free pózing všetkých účastníkov kategórie na prvej vyvolávacej čiare v dĺžke max. 60 sekúnd. Po free pózingu sa pretekári zaradia späť na zadnú pózovaciu čiaru
 • predanie pamätných cien účastníkom, ktorí se neumiestnili medzi prvými 5 timi    
 • vyhlásenie výsledkov