Kategórie

 • Men’s Street Model Juniori do 23 rokov
 • Men’s Street Model NOVICE
 • Men’s Street Model OPEN
 • Men’s Street Model Masters 40+

Kritéria hodnotenia

Kritéria hodnotenia sú rovnaké ako u kategórie Men’s Fitness model. Pretekári však nastúpia na pódium v rifliach.

Priebeh súťaže

Účastníci danej kategórie prichádzajú na pódium postupne, a to nasledovne. Poradie pretekárov je určené vzostupne vzhľadom na pridelené štartovné číslo. Na pódium prichádza každý pretekár samostatne, kde sa prezentuje klasickým T-walkom. Pretekár sa v súlade s dobrými mravmi odprezentuje sám, podľa vlastného uváženia, kedy sa zameria na ukážku brušného svalstva zpredu a zboku. Po predvedení Twalku pretekár pódium opúšťa. Po predvedení Twalku posledným pretekárom, všetci účastníci z danej kategórie nastúpia spoločne na pódium na zadnú čiaru.

Následne na to:

 • 2x spoločné porovnávanie v štvrťobratoch – na prvej vyvolávacej čiare
 • 2x spoločné porovnávanie v štvrťobratoch s možnosťou výmeny poradia pretekárov navzájom medzi sebou podľa požiadavky hlavného rozhodcu a vrátia sa spät na základnú zadnú čiaru.
 • výber piatich finalistov do prvého vyvolávania hlavným rozhodcom + doplnenie max. 2 daľšími pretekármi v prípade požiadaviek ostatných 4 rozhodcov
 • 1x spoločné porovnávanie finalistov v štvrťobratoch – na prvej vyvolávacej čiare (ostatní účastníci kategórie zostávajú na pódiu – na zadnej pózovacej čiare)
 • free pózing všetkých účastníkov kategórie na prvej vyvolávacej čiare v dĺžke max. 60 sekúnd. Po free pózingu sa pretekári zaradia späť na zadnú pózovaciu čiaru
 • predanie pamätných cien účastníkom, ktorí se neumiestnili medzi prvými 5 timi    
 • vyhlásenie výsledkov