Kategórie:

 • Fitness Model NOVICE
 • Fitness Model OPEN
 • Fitness Model 30+
 • Fitness Model 40+Fitness Model MOMMA’S

Kritéria hodnotenia

Súťažiace v kategórii Fitness Model sú hodnotené rovnakými kritériami ako súťažiace v kategórii Sport Model a platia pre ne i rovnaké pravidlá pózovania pri štvrťobratoch .

Rozdiel medzi kategóriami je v oblečení pretekárky. Pretekárka v kategórii Fitness Model má na sebe dvojdielne bikini. Výber bikín( štýl, farba, zdobenie) je na voľbe samotnej pretekárky, avšak spodný diel bikín musí pokrývať 1/3 sedacieho svalu. Nie je teda prípustné aby mala pretekárka na sebe spodný diel bikín typu ,,tangá”. ( poznámka – takáto pretekárka neprejde registráciou).

Obuv pretekárky – tzv. pózovacie topánky, či šľapky musia spĺňať nasledovné kritérium: platforma nepresahuje výšku 2 cm a opätok 12cm. Nie je povolený výber obuvi, bez otvorenej špičky. T.z. – súťažiaca nesmie mať klasický typ lodičiek so zatvorenou špicou. Odporúča sa predovšetkým transparentný typ topánok.

Priebeh súťaže

 • nástup celej kategórie na základnú čiaru. Na základnej čiare súťažiaca drží základný postoj. Je zakázané meniť jednotlivé pózy medzi sebou.
 • jednotlivé súťažiace sú vyzývané podľa poradia štartovných čísel moderátorom. Súťažiaca vystúpi z radu na prvú vyvolávaciu čiaru, kde sa odprezentuje podľa vlastného uváženia ( tzv. I-walk) a následne sa zaradí späť na základnú čiaru. Prezentácia súťažiacej by mala obsahovať 4 základné súťažné pózy zo štvrťobratov. Po odprezentovaní sa poslednej súťažiacej celá kategória prichádza na prvú vyvolávaciu čiaru, kde pózuje v štvrťobratoch. V prípade väčšieho počtu súťažiacich je celá kategória rozdelená na dve skupiny.

Porovnávanie prebieha nasledovne:

 • 2x společné porovnávanie v štvrťobratoch všetkých účastníčiek kategórie
 • 2x společné porovnánie všetkých účastníčiek kategórie v štvrťobratoch s možnosťou výmeny poradia pretekárok navzájom medzi sebou podľa požiadavky hlavného rozhodcu
 • výber piatich finalistiek do prvého vyvolávania hlavným rozhodcom + doplnenie max. 2 daľšími pretekárkami v prípade požiadaviek ostatných 4 rozhodcov
 • 1x spoločné porovnávanie v štvrťobratoch finalistiek (ostatné účastníčky kategórie zostávajú na pódiu na zadnej pózovacej čiare v základnom postoji)
 • free pózing všetkých účastníčok kategórie na prvej vyvolávacej čiare v dĺžke max. 60 sekúnd. Po free pózingu sa všetky pretekárky zaradia späť na zadnú pózovaciu čiaru
 • vyhlásenie výsledkov od 5teho miesta po prvé
 • predanie pamätných cien účastníčkam, ktoré se neumiestnili medzi prvými 5 timi