Kategórie:

 • Ms. Swimwear NOVICEMs.
 • Swimwear OPENMs.
 • Swimwear 30+
 • Ms. Swimwear 40+
 • Ms. Swimwear MOMMA’S

Kritéria hodnotenia

Pre pretekárky v kategórii Ms. Swimwear platia rovnaké kritéria hodnotenia ako pre kategóriu Bikini Fitness. Rozdiel medzi jednotlivými kategóriami spočíva iba v súťažných plavkách. Pre kategóriu Ms. Swimwear sa používajú celé, jednodielne plavky, ktoré musia taktiež spĺňať kritérium pokrytia 1/3 sedacieho svalu. Farba, zdobenie a štýl je na voľbe pretekárky s ohľadom na fakt, že nesmú pôsobiť príliš vulgárne a vyzývavo.

Priebeh súťaže

 • nástup celej kategórie na základnú čiaru. Na základnej čiare súťažiaca drží základný postoj. Je zakázané meniť jednotlivé pózy medzi sebou.
 • jednotlivé súťažiace sú vyzývané podľa poradia štartovných čísel moderátorom. Súťažiaca vystúpi z radu na prvú vyvolávaciu čiaru, kde sa odprezentuje podľa vlastného uváženia ( tzv. I-walk) a následne sa zaradí späť na základnú čiaru. Prezentácia súťažiacej by mala obsahovať 4 základné súťažné pózy
 • po odprezentovaní sa poslednej súťažiacej celá kategória prichádza na prvú vyvolávaciu čiaru, kde pózuje v štvrťobratoch. V prípade väčšieho počtu súťažiacich je celá kategória rozdelená na dve skupiny.

Porovnávanie prebieha nasledovne:

 • 2x spoločné porovnávanie v štvrťobratoch všetkých účastníčiek kategórie
 • 2x společné porovnánie všetkých účastníčiek kategórie v štvrťobratoch s možnosťou výmeny poradia pretekárok navzájom medzi sebou podľa požiadavky hlavného rozhodcu
 • výber piatich finalistiek do prvého vyvolávania hlavným rozhodcom + doplnenie max. 2 daľšími pretekárkami v prípade požiadaviek ostatných 4 rozhodcov
 • 1x spoločné porovnávanie v štvrťobratoch finalistiek (ostatné účastníčky kategórie zostávajú na pódiu na zadnej pózovacej čiare v základnom postoji)
 • free pózing všetkých účastníčok kategórie na prvej vyvolávacej čiare v dĺžke max. 60 sekúnd. Po free pózingu sa všetky pretekárky zaradia späť na zadnú pózovaciu čiaru
 • vyhlásenie výsledkov od 5teho miesta po prvé
 • predanie pamätných cien účastníčkam, ktoré se neumiestnili medzi prvými 5 timi