KURZ ROZHODCU NATURÁLNEJ KULTURISTIKY A FITNESS

Na základe vypísaného kurzu pozývame aj tých, ktorí sa nestihli prihlásiť a majú záujem. 

Pozývame dňa 10.9.2022 o 9:30 na kurz ROZHODCA NATURÁLNEJ KULTURISTIKY A FITNESS
Kurz pozostáva zo zimného a letného semestra, praktickej časti ako tieňový rozhodca ( okrem tých, ktorým je už započítaná) na súťaži a záverečná skúška s LICENCIOU. Licencovaný rozhodca môže byt nominovaný na domáce súťaže s možnosťou finančnej náhrady. 

Cena kurzu

Zimný semester: 100 eur 
Letný semester: 100 eur 
Praktická časť, Skúška, licencia: 50 eur 

Prezentácia: 9:30, Zvolen, Nadvorná 16
Vypísanie záväznej prihlášky, úhrada poplatku za zimný semester, možnosť platby kartou.

Zimný semester: 8 tém , seminárov 
Letný semester: 8 tém, seminárov 

Viac informácií a termíny nájdete na stránke informs.