Antidopingový kódex je súhrn antidopingových pravidiel, ktoré vydávajú svetové antidopingové agentúry. Preto je tento dokument je vykonávacím predpisom. Teda vychádza z platného antidopingového kódexu publikovaného svetovou antidopingovou agentúrou.

Svetový antidopingový kódex bol prvýkrát prijatý v roku 2003, vstúpil do platnosti v roku 2004. Následne sa trikrát upravoval, prvýkrát s účinnosťou od 1. januára 2009, druhýkrát od 1. januára 2015 a tretíkrát v januári 2018. Revidovaný Svetový antidopingový kódex  2021 je účinný od 1. januára 2021.

https://www.antidoping.sk/data/files/760_2021_code.pdf: Antidopingový kodex