Píše sa rok 2001, kedy Peter Vons prišiel s myšlienkou založiť na Slovensku naturálnu kulturistiku. Podľa jeho vyjadrenia, tomu predchádzala nespokojnosť počas jeho pôsobenia v športovej kulturistike. Jeho myšlienka sa tak pretransformovala z „kondičnej kulturistiky“ na naturálnu. Tento pojem sa etabloval. Kedže naturálna kulturistika dala šancu hlavne novým tváram, dokázala prilákať masy ľudí a spropagovať tak tento šport ľuďom holdujúcim fitness životnému štýlu.

Tá pravá a pôvodná naturálna kulturistika na Slovensku nesie skratku SSNKF, ktorú nám Peter Vons zanechal. Nie je možné mu uprieť tento primát a označiť ho za otca naturálnej kulturistiky na Slovensku. Vyše 10 rokov jeho usilovnej práce vynieslo SSNKF na piedestál a aj široká verejnosť tak začala vnímať pojem naturálna kulturistika.

Peter Vons zároveň zabezpečil integráciu do medzinárodných štruktúr. SSNKF sa stalo členom UIBBN a slovenskí športovci doniesli z vrcholných podujatí na medzinárodnej úrovni krásne umiestnenia. V roku 2012 usporiadal Peter Vons v Martine MS UIBBN, súťaže kde účasť 16 krajín a celková úroveň urobila najkvalitnejšiu súťaž medzinárodného fóra usporiadanú na Slovensku. Vytvoril sa tak priestor pre širokú masu amatérskych športovcov, ktorí boli častokrát označení ako naturálna rodina. Bohužiaľ, každá rodina má aj svoje problémy a jeho ambície vstúpiť do politiky uvoľnili miesto, ktorého štafetu chcel odovzdať ďalej. Na vrchole snaženia sa ani po 10 rokoch nenašiel človek, ktorý by plnohodnotne Petra Vonsa nahradil.

Pod novým vedením nastala v roku 2012 situácia kedy skupina ľudí vytvorila platformu, ktorá sa oddelila od SSNKF a začala písať novú etapu naturálnej kulturistiky na Slovensku. Pravdepodobne nielen domáce vzťahy ale aj medzinárodná UIBBN prestala vyhovovať tejto skupine a začali sa po kontaktoch českej naturálnej scény ČSNS orientovať na ňou novovytvorenú značku INBA Europe. Tá podpísala ako nový právny subjekt dohodu o spolupráci s americkou INBA Global. Dohoda zabezpečila rovnoprávne postavenie oboch subjektov ako rovnocenných partnerov, nakoľko INBA GLOBAL nikdy nepôsobila ako štrukturálna organizácia. Nikdy nepodporovala svojich partnerov v zahraničí, umožnila iba športovcom účasť na organizovaných súťažiach. Požadovala však  finančnú odplatu od organizátorov. Tento medzník, kedy naturálna kulturistika nášho regiónu sa dostáva do slepých uličiek sa zopakoval aj v neskorších rokoch.

Rok 2012 tak priniesol na scénu SANK, nastávajúceho člena INBA EUROPE. História datuje SANK ako občianske združenie dlhodobejšie, jedného z mnohých športových klubov pôsobiacom priamo v SSNKF. Po neustálych problémoch a nelogických požiadaviek zo strany INBA GLOBAL sa v roku 2016 odkláňa INBA EUROPE od spolupráce a prikláňa sa filozofiou k INBA AUSTRÁLIA. Tá tvorí najmasovejšiu členskú základňu a po MS v Dubaji 2015 už predstavuje vlastný projekt – iCompete Natural alebo skrátene ICN.

ICN SLOVAKIA

V roku 2017 prichádzame na domácu scénu ako iCompete Natural Slovakia, riadny člen dlhodobo pripravovanej najväčšej svetovej a európskej aliancie (viac v sekcii členstvo). Vznik ICN SLOVAKIA, je charakterizovaný odmietnutím „americkej“ cesty v naturálnej kulturistike a priklonenie sa ceste austrálskej.

Austrálska cesta

Austrálska cesta striktne odmietala vyberanie finančných prostriedkov od pretekárov na „dopingové testy“, nakoľko v skutočnosti to bola iba fiktívna položka, slúžiaca ako príjem pre organizátora. Tento fakt si overili aj mnohí naši reprezentanti vrátane zakladateľa „skupiny“ SANK a súčasne jej prvého prezidenta. Júliusa Karabinoša. Ten bol zároveň prvý kritik „americkej cesty“ a v neskorších rokoch opustil aktívne naturalnu scénu. Jedným z hlavných dôvodov boli práve praktiky nastávajúceho vedenia, usilujuceho uplatniť ten istý model na Slovensku a Európe.

Austrália a Wayne McDonald patrí k svetovým priekopníkom naturálnej kulturistiky, keď v roku 1991 zorganizovala prvú súťaž naturálnych kulturistov:
(http://icompeteaustralia.com.au/index.php?option=com_content&view=article&id=391&It
emid=115).

Na tejto myšlienke pracoval Wayne McDonalds roky. Jej vyústením je práve ICN WORLD. Chcel priniesť do naturálnej scény integračný prvok, spájajúci všetky národy a štáty bez rozdielu. Práve sociálne siete rozmáhajúce sa posledné roky priniesli inšpiráciu pre zjednotenie naturálnej myšlienky. Novodobý fenomén, kedy pretekár cez svoj vytvorený profil sa môže ročným poplatkom 30 austrálskych dolárov  registrovať na akúkoľvek súťaž organizovanú po celom svete, Európu, Slovensko nevynímajúc. Jednoduchá registrácia, sloboda, možnosť navštíviť rôzne kúty sveta je práve v dnešnej dobe to čo vyznáva najmä mladá generácia. Štartovné, ktoré je v naturálnych federáciách zvykom, je aj na medzinárodných fórach porovnateľne na najnižšej úrovni.

Objektívnosť súťaže

Organizácia a prostredie, ktoré sa snaží ICN v jednotlivých štátoch pretekárom pripraviť, je orientované na pretekára a objektivitu pri jeho hodnotení. Nedovoľuje pretekárom a trénerom zasahovať priamo do systému a jednotných pravidiel. Vedenie a rozhodcovský zbor funguje oddelene od pretekárov a trénerov. Tréner a ani aktívny pretekár nemôže byť súčasťou rozhodcovského zboru.

Preto aj na Slovensku si táto myšlienka našla okamžite svojich zástupcov. ICN Slovakia rešpektuje všetky asociácie pôsobiace na Slovensku, vrátane športovej kulturistiky. Nemá ambície konkurenčného boja, chce ponúknuť svoju vlastnú filozofiu širokým masám amatérskych športovcov vyskúšať súťažné pódium. Tým výkonnostne lepším vie ponúknuť ich posun do PRO divízie, umožňujúcej športovcom súťažiť o PRIZE MONEY.