AM 

AM sú amatérske kategórie, kde hlavnými sú OPEN kategórie

PRO KARTA sa dá získať jedine v OPEN kategórii na pohárovej súťaži, alebo ME a MS

Na Majstrovstvách Slovenska sa PRO KARTA neudeľuje!

V každej kategórii súťažiaci na 1. až 3. mieste získa medailu. Súťažiaci na 4. až 5. finálovom mieste môžu (nemusia) získať účastnícku medailu, alebo diplom. Závisí od podmienok organizátora.

Víťazi OPEN kategórií získavajú PRO KARTU vždy!

PRO

Športovci v PRO kategóriách získavajú PRIZE MONEY.

Výšku a spôsob vyplácania vždy stanovuje organizátor dopredu. Môže sa držať predpísaného austrálskeho modelu, alebo upraveného európskeho. Závisí aj od veľkosti formátu súťaže, ktorý bude zvolený.

Európsky model predpokladá väčší objem PRIZE MONEY pre kategórie, kde štartuje v daný deň väčší počet pretekárov. Uvedené počty sú vopred stanovené. Súťažiaci teda o podmienkach vie a sú zverejnené v propozíciách súťaže.

Ak súťažiaci sa umiestni a má nárok na PRIZE MONEY postupuje podľa pokynov organizátora. Buď sa mailom a svojim umiestnením registruje na mail organizátora, alebo môže byť vyzvaný organizátorom priamo.

Každopádne sa PRIZE MONEY, vyplácajú po ukončení sezóny A alebo B, aby sa získali aj výsledky antidopingových testov z laboratórií.

V prípade pozitívnych testov niektorého športovca sa tak upraví poradie. Až následne môžu byť financie vyplatené na účet športovca. Samozrejme aj s ukončenou účtovnou závierkou organizátora. 

PRETO VŽDY PROSÍME VÍŤAZOV O STRPENIE!

Prípadné nezrovnalosti treba vždy komunikovať s vedením federácie na icn@icn.sk