Najmenej svalnatá z mužskej kategórie s dôrazom na celkovú rovnováhu medzi hornou a dolnou časťou tela  (symetria) pri zachovaní atletického vzhľadu.

Štíhly pás, ktory umožňuje vidieť six pack brušných svalov, separované ramená a chrbát, no nie tak extrémne ako pri men’s Physique alebo kulturistike.

Men’s Fitness by sa mali prezentovať ako dobre upravené atletické modely so žiarivým úsmevom. K tomu patrí postoj, pózovanie, prechody, sebavedomie a celková prezentácia.

Základné pózy sú v 1/4 obratoch

Priebeh súťaže

 • nástup celej kategórie podľa štartovných čísel vzostupne
 • predstavenie pretekárov, ktoré prebieha nasledovne:
  • Každý súťažiaci prichádza na prvú vyvolávaciu čiaru, kde predvedie vlastnú sebaprezentáciu, ktorá obsahuje päť základných póz ( tzv. I-walk), a následne sa zaradí do rady. Na zadnej pózovacej čiare všetci súťažiaci držia základný-čelný postoj ( viď. foto)
  • Na zadnej čiare nieje povolené meniť jednotlivé pózy! Po odprezentovaní posledného pretekára sa celá kategória presunie na prvú vyvolávaciu čiaru.

Poznámka:
V prípade veľkého počtu súťažiacich moderátor rozdelí kategóriu na dve skupiny a na prvú vyvolávaciu čiaru ide najskôr prvá skupina, potom druhá. V takomto prípade súťažiaci, ktorí sa nachádzajú na zadnej čiare stále držia základný-čelný postoj.

Porovnávanie pretekárov prebieha nasledovne:

 • 2x společné porovnávanie svalového rozvoja všetkých účastníkov kategórie v 5 povinných pózách
 • 2x společné porovnánie svalového rozvoja všetkých účastníkov kategórie v 5 povinných pózách s možnosťou výmeny poradia pretekárov navzájom medzi sebou podľa požiadavky hlavného rozhodcu
 • výber piatich finalistov do prvého vyvolávania hlavným rozhodcom + doplnenie max. 2 daľšími pretekármi v prípade požiadaviek ostatných 4 rozhodcov
 • 1x spoločné porovnávanie finalistov v štvrťobratoch – na prvej vyvolávacej čiare (ostatní účastníci kategórie zostávajú na pódiu – na zadnej pózovacej čiare)
 • 1x spoločné porovnávanie svalového rozvoja finalistov (ostatní účastníci kategorie zostávajú na pódiu na zadnej pózovacej čiare v základnom postoji)
 • free pózing všetkých účastníkov kategórie na prvej vyvolávacej čiare v dĺžke max. 60 sekúnd. Po free pózingu sa pretekári zaradia späť na zadnú pózovaciu čiaru
 • predanie pamätných cien účastníkom, ktorí se neumiestnili medzi prvými 5 timi    
 • vyhlásenie výsledkov