Kategórie:

  • Ms.Figure – OPEN
  • Ms. Figure Novice
  • Ms.Figure – 30+
  • Ms.Figure – 40+

Kritéria hodnotenia

Hodnotenie v tejto kategórii je podobné ako u Ms. Figure classic. Okrem 1/4 obratov sa hodnotia aj ďaľsie povinné pózy. Súťažiaca v kategórii Ms. Figure je atletickej postavy, ktorá je v súlade s estetickosťou. Kategória je určená pre športovo založené ženy s nízkym percentom podkožného tuku. Je povolená miernejšia svalová seperácia bez rýh medzi jednotlivými svalovými skupinami. Dominantou je vrchná polovica tela, a teda výraznejší pomer šírky ramien voči pásu – tzv. výraznejšie ,,V”. Súťažiaca s veľkým svalovým objemom však musí byť hodnotená nižšie, nakoľko sa nejedná o kulturistickú kategóriu, ale stále sa kladie dôraz na ženskosť.

Počas individuálnej prezentácie rozhodci hodnotia celkovú prezentáciu pretekárky, predvedenie štvrťobratov, chôdzu i celkový dojem. Táto časť tvorí 30% hodnotenia pretekárky.
Hodnotenie symetrie postavy v štvrťobratoch tvorí 70% bodového hodnotenia pretekárky. V tejto časti sa hodnotí nasledovné:

  1. Štrukturálne nedostatky – nedostatky na kostre súťažiacej
  2. Proporcionalita- vyváženosť jednej svalovej skupiny voči druhej napr. dolnej a hornej časti tela, pásu voči kvadricepsom a pod.
  3. Vyváženosť – vyváženosť ľavej polovici tela voči pravej, prednej časti voči zadnej
  4. Symetria – celková forma a línia súťažiacej

V tejto časti súťažiaca stráca vždy 1 bod za každú nájdenú chybu a nedostatok. T.z., že súťažiaca s najmenším počtom bodov je na prvom mieste.

V čelnom postoji sa hodnotí vyváženosť jednotlivých svalových skupín celého tela a proporcionalita navzájom. V bočnej póze, ucho, rameno, bedro, koleno a členok by mali byť v jednej priamke. Nemalo by dôjsť k nadmernému zakriveniu chrbtice. Chrbát a zadná časť tela  by mala mať rovnaký stupeň hrúbky svalu ako hrudník, hamstring a zadok by mali byť rovnako veľké ako kvadricepsy.V zadnej póze, kedy je súťažiaca k rozhodcom otočená chrbtom sa kladie dôraz na to, či je chrbtica rovná a nie je vychýlená do strán, zatiľ čo svalstvo na oboch stranách chrbtice je rovnomerne vyvinuté.

V časti symetria tela sa telo hodnotí v štvrťobratoch v týchto  základných pózach. Plus sa hodnotia ďalšie povinné pózy, Dvojitý biceps spredu, dvojitý biceps zozadu, hrudník z boku ľubovoľná strana, triceps z boku ľubovoľná strana, brucho a stehná