Kategórie:

 • Ms.Figure – OPEN
 • Ms. Figure Novice
 • Ms.Figure – 30+
 • Ms.Figure – 40+

Kritéria hodnotenia

Súťažiaca v kategórii Ms. Figure je atletickej postavy, ktorá je v súlade s estetickosťou. Kategória je určená pre športovo založené ženy s nízkym percentom podkožného tuku. Je povolená miernejšia svalová seperácia bez rýh medzi jednotlivými svalovými skupinami. Dominantou je vrchná polovica tela, a teda výraznejší pomer šírky ramien voči pásu – tzv. výraznejšie ,,V”. Súťažiaca s veľkým svalovým objemom však musí byť hodnotená nižšie, nakoľko sa nejedná o kulturistickú kategóriu, ale stále sa kladie dôraz na ženskosť.

Počas individuálnej prezentácie rozhodci hodnotia celkovú prezentáciu pretekárky, predvedenie štvrťobratov, chôdzu i celkový dojem. Táto časť tvorí 30% hodnotenia pretekárky.
Hodnotenie symetrie postavy v štvrťobratoch tvorí 70% bodového hodnotenia pretekárky. V tejto časti sa hodnotí nasledovné:

 1. Štrukturálne nedostatky – nedostatky na kostre súťažiacej
 2. Proporcionalita- vyváženosť jednej svalovej skupiny voči druhej napr. dolnej a hornej časti tela, pásu voči kvadricepsom a pod.
 3. Vyváženosť – vyváženosť ľavej polovici tela voči pravej, prednej časti voči zadnej
 4. Symetria – celková forma a línia súťažiacej

V tejto časti súťažiaca stráca vždy 1 bod za každú nájdenú chybu a nedostatok. T.z., že súťažiaca s najmenším počtom bodov je na prvom mieste.

V čelnom postoji sa hodnotí vyváženosť jednotlivých svalových skupín celého tela a proporcionalita navzájom. V bočnej póze, ucho, rameno, bedro, koleno a členok by mali byť v jednej priamke. Nemalo by dôjsť k nadmernému zakriveniu chrbtice. Chrbát a zadná časť tela  by mala mať rovnaký stupeň hrúbky svalu ako hrudník, hamstring a zadok by mali byť rovnako veľké ako kvadricepsy.V zadnej póze, kedy je súťažiaca k rozhodcom otočená chrbtom sa kladie dôraz na to, či je chrbtica rovná a nie je vychýlená do strán, zatiľ čo svalstvo na oboch stranách chrbtice je rovnomerne vyvinuté.

V časti symetria tela sa telo hodnotí v štvrťobratoch v týchto  základných pózach:

Tip pre súťažiace pri každej póze: nadýchnuť sa do brucha a snaži sa držať pás čo najužší

 1. Základný čelný postoj ( tvárou k rozhodcom):
  • nohy sú na úzko, čo najbližšie k sebe aby sa zvýraznil tvar postavy typu písmena ,,Y”
  • pohľad smeruje priamo pred seba
  • ramená sú dvihnuté aby sa dosiahla ich maximálna výška a šírka
  • plecia zafixované dozadu a hrudník dopredu hlbokým nádychom
  • obe ruky uvoľnene visia pozdĺž strán centrálnej línie tela, lakte sú mierne zohnuté, palce a prsty spolu, dlane smerujú k telu, ruky zľahka pokrčené (do tvaru kalicha)
  • prsty a palce sú spolu uvoľnene aby nepôsobili kŕčovitým dojmom. Postoj nie je napätý, ale uvoľnený a pôsobí ako celok esteticky
 2. Štvrťobrat vpravo ( natočenie k rozhodcom ľavou stranou tela)
  • nohy môžu byť postavené aj širšie kvôli stabilite postoja. Z bočnej línie ( pohľad zo strany rozhodcov) by mali byť však obe nohy v jednej línii, t.z. rozhodca vidí zo strany iba jednu nohu a druhá je v tej istej línii
  • prsty na chodidlách sú tlačené do podlahy, čím sa vytvára flexia lýtka. Opätky na topánkach sa dotýkajú zeme
  • postoj je vzpriamený, hlava i pohľad smerujú priamo pred seba
  • obe dlane smerujú k telu, palec a prsty sú spolu. RUka je mierne ohnutá v lakti do tvaru kalicha
  • ľavé plece je mierne znížené a pravé vytiahnuté vyššie
  • brucho je vtiahnuté, hrudník roztiahnutý
  • glutes sa tlačí smerom nahor
 3. Zadný postoj ( natočenie chrbtom k rozhodcom po ďaľšom štvrťobrate vpravo)
  • prsty na chodidlách sú tlačené do podlahy aby sa vytvárala flexia lýtka
  • kolená môžu byť jemne pokrčené aby sa napli hamstringy
  • rovnako ako v prednej póze, ramená sú tlačené dozadu, postoj je vzpriamený, chrbát roztiahnutý do šírky
  • pohľad smeruje priamo pred seba
  • obe ruky uvoľnene visia pozdĺž strán centrálnej línie tela, lakte sú mierne zohnuté, palce a prsty spolu, dlane smerujú k telu, ruky zľahka pokrčené (do tvaru kalicha)
  • prsty a palce sú spolu uvoľnene aby nepôsobili kŕčovitým dojmom. Postoj nie je napätý, ale uvoľnený a pôsobí ako celok esteticky 
 4. Štvrťobrat vpravo ( natočenie k rozhodcom pravou stranou tela)
  • postoj je identický ako pri prvom štvrťobrate

Oblečenie a obuv

Dvojdielne plavky s krížovým zapínaním cez chrbát. Výber plaviek ( štýl, farba, zdobenie) je na voľbe samotnej pretekárky, avšak spodný diel bikín musí pokrývať 1/3 sedacieho svalu. Nie je teda prípustné aby mala pretekárka na sebe spodný diel bikín typu ,,tangá”. ( poznámka – takáto pretekárka neprejde registráciou).

Obuv pretekárky – tzv. pózovacie topánky, či šľapky musia spĺňať nasledovné kritérium: platforma nepresahuje výšku 2 cm a opätok 12cm. Nie je povolený výber obuvi, bez otvorenej špičky. T.z. – súťažiaca nesmie mať klasický typ lodičiek so zatvorenou špicou. Odporúča sa predovšetkým transparentný typ topánok.

Priebeh súťaže

Účastníčky kategórie Ms.Figure súťažia v jednom kole, ktoré má dve časti.
Časť prvá – individuálna prezentácia na pódiu
Časť druhá – hodnotenie symetrie postavy v štvrťobratoch

Súťažiace prichádzajú na pódium samostatne podľa štartovných čísel vzostupne. Individuálna prezentácia je v štýle klasického ,,T-walku”. Všetky individuálne prezentácie sú ukončené na strede pódia, kde súťažiaca predvedie 4 základné štvrťobraty.

Po individuálnej prezentácii sa daná súťažiaca zaradí na základnú čiaru, kde drží základný (čelný) postoj. Po odprezentovaní T-walku poslednou súťažiacou nasleduje hodnotenie symetrie postavy jednotlivých účastníčok, a to nasledovne.

 • 2x společné porovnávanie v štvrťobratoch všetkých účastníčiek kategórie
 • 2x společné porovnánie všetkých účastníčiek kategórie v štvrťobratoch s možnosťou výmeny poradia pretekárok navzájom medzi sebou podľa požiadavky hlavného rozhodcu
 • výber piatich finalistiek do prvého vyvolávania hlavným rozhodcom + doplnenie max. 2 daľšími pretekárkami v prípade požiadaviek ostatných 4 rozhodcov
 • 1x spoločné porovnávanie v štvrťobratoch finalistiek (ostatné účastníčky kategórie zostávajú na pódiu na zadnej pózovacej čiare v základnom postoji)
 • free pózing všetkých účastníčok kategórie na prvej vyvolávacej čiare v dĺžke max. 60 sekúnd. Po free pózingu sa všetky pretekárky zaradia späť na zadnú pózovaciu čiaru
 • vyhlásenie výsledkov od 5teho miesta po prvé
 • predanie pamätných cien účastníčkam, ktoré se neumiestnili medzi prvými 5 timi