Kategórie:

 • Ms. Physique OPEN
 • Ms. Physique 30+
 • Ms. Physique 40+

Kritéria hodnotenia

Účastníčky kategórie sú posudzované v duchu kulturistiky. Svalové skupiny majú objem, pôsobia tvrdo a vyrysovane. Dôraz je však stále kladený na symetriu tela a estetickú stránku. Jednotlivé svalové skupiny sú v harmónii a vzájomne proporčne vyvážené.

V bodovom hodnotení  je zohľadnená predovšetkým symetria postavy ako celok, kde sa kladie dôraz na vzájomnú vyváženosť a súhru jednotlivých svalových skupín.  Tieto kritéria sú nadradené akejkoľvek vyrysovanosti docielenej nadmerným odvodnením. Je teda dôležitý celkový dojem pretekárky a nie separácia a vyrysovanosť iba jednej svalovej skupiny. Pretekárka by mal pôsobiť zdravým dojmom. K doplnkovým, nie však nadradeným, kritériam hodnoteniam patrí i adekvátna úprava zovňajšku( vlasy, make-up) a pokožky. Použité smú byť iba farby, ktoré neznečisťujú a niesú nadmerne mastné, či lesklé. Nepovoľuje sa teda farba Dream Tan alebo farba na podobnom základe. Odporúčanou je napríklad farba ProTan.

Oblečenie a obuv

Dvojdielne plavky s krížovým zapínaním cez chrbát. Výber plaviek ( štýl, farba, zdobenie) je na voľbe samotnej pretekárky, avšak spodný diel bikín musí pokrývať 1/3 sedacieho svalu. Nie je teda prípustné aby mala pretekárka na sebe spodný diel bikín typu ,,tangá”. ( poznámka – takáto pretekárka neprejde registráciou).

Obuv pretekárky – tzv. pózovacie topánky, či šľapky musia spĺňať nasledovné kritérium: platforma nepresahuje výšku 2 cm a opätok 12cm. Nie je povolený výber obuvi, bez otvorenej špičky. T.z. – súťažiaca nesmie mať klasický typ lodičiek so zatvorenou špicou. Odporúča sa predovšetkým transparentný typ topánok.

V časti symetria tela sa telo hodnotí v štvrťobratoch v základných pózach, ktoré sa riadia rovnakými pravidlami ako pózovanie pre kategóriu Ms. Figure

V časti svalový rozvoj  tela sa telo hodnotí pózovaním v 5 základných kulturistických pózach. Hodnotí sa najmä nasledovné:

 1. Muskulatúra – forma, hrúbka a kvalita svalov
 2. Proporcionalita – vyvýženosť jednej svalovej skupiny voči druhej
 3. Ohraničenosť- separácia jednotlivých svalov, ohraničenosť a žilnatosť
 4. Vyváženosť – ľavej polovice tela voči pravej a prednej časti tela voči zadnej

v časti svalový rozvoj sa porovnáva sa týchto 5 povinných póz:

 1. dvojitý biceps spredu (Front Double Biceps) (roztvorené prsty)
 2. hrudník biceps zboku (Side Chest) (ľubovoľná strana)
 3. triceps zboku (Side Triceps) (ľubovoľná strana)
 4. dvojitý biceps zozadu (Back Double Biceps) (roztvorené prsty)
 5. brucho a stehná s rukami za hlavou (Abdominalis and Thighs)

Priebeh súťaže

 •  nástup celej kategórie podľa štartovných čísel vzostupne
 • predstavenie+ následné individuálne vystúpenie jednotlivých účastníčok na stred pódia s predvedením svojej nejlepšej pózy a návrat do rady
 • všetky pretekárky sú presunuté na prvú vyvolávaciu čiaru
 • 2x spoločné porovnávanie symetrie tela všetkých účastníčok v štvrťobratoch
 • 2x spoločné porovnávanie symetrie tela všetkých účastníčok v štvrťobratoch s možnosťou výmeny poradia pretekárov navzájom medzi sebou podľa požiadavky hlavného rozhodcu
 • 2x spoločné porovnávanie svalového rozvoja všetkých účastníčok kategórie v 5 povinných pózách.
 • 2x společné porovnánie svalového rozvoja všetkých účastníčok kategórie v 5 povinných pózách s možnosťou výmeny poradia pretekárov navzájom medzi sebou podľa požiadavky hlavného rozhodcu

Poznámka:
V prípade väčšieho počtu pretekárok na pódiu, moderátor súťaže rozdelí pretekárky na dve skupiny. Jedna zo skupiny zostáva na prvej vyvolávacej čiare a druhá sa vracia na zadnú. Po porovnaní svalového rozvoja prvej skupiny sa následne medzi sebou prvá a druhá skupina vymení.

 • výber piatich finalistiek do prvého vyvolávania hlavným rozhodcom + doplnenie max. 2 daľšími pretekárkami v prípade požiadaviek ostatných 4 rozhodcov
 •       – 1x spoločné porovnávanie finalistiek v štvrťobratoch – na prvej vyvolávacej čiare (ostatné účastníčky kategórie zostávajú na pódiu – na zadnej pózovacej čiare)
 •       – 1x spoločné porovnávanie svalového rozvoja finalistiek – na prvej vyvolávacej čiare (ostatné účastníčky kategórie zostávajú na pódiu – na zadnej pózovacej čiare)
 •       – free pózing všetkých účastníčok kategórie na prvej vyvolávacej čiare v dĺžke max. 60 sekúnd. Po free pózingu sa pretekári zaradia späť na zadnú pózovaciu čiaru
 •       – predanie pamätných cien účastníčkam, ktoré sa neumiestnili medzi prvými 5 timi
 •       – všetky účastníčky zídu dole z pódia a následne na to, podľa poradia štartovných čísel predvedú svoje voľné zostavy tie, ktoré boli vybrané do finálovej 5-ky. Daná súťažiaca vždy predvedie svoju voľnú zostavu a následne na to opustí pódium. Po predvedení voľnej zostavy poslednou pretekárkou, všetky finalistky z danej kategórie nastúpia spoločne na pódium a vyhlásia sa výsledky postupne od 5teho miesta po prvé.

Pravidlá pre voľné zostavy:

Voľná zostava by mala prezentovať osobnosť pretekárky, ktorej cieľom je zanechať čo najlepší dojem u poroty i diváka. Hodnotí sa celkový dojem a estetickosť prejavu súťažiacej. Do zostavy sa zakomponujú predovšetkým tie pózy, v ktorých pretekárka vyniká a dokáže svoju formu predviesť najlepšie. Okrem jednotlivých kulturistických póz môže pretekárka využiť aj iné prvky, ktorými zaujme. Tieto však musia byť v súlade s dobrými mravmi a stále zachovanou estetickosťou prejavu. Voľná zostava je povolená v dĺžke trvania maximálne 60 sekúnd na hudbu, ktorú si pretekárka sama určuje.

Bodové hodnotenie jednotlivých kôl:

porovnávanie svalového rozvoja

Porotcovia prideľujú umiestnenia a tieto sa násobia koeficientom tri.
Príklad: 1. miesto x 3 = 3 body, 4. miesto x 3 = 12 bodov

voľné zostavy

Porotcovia určujú poradie a toto sa násobí koeficientom 2.
Príklad: 3. miesto v zostavách x 2 = 6 bodov.

Je teda zjavné, že postava – svalový rozvoj je mierne nadradená pred voľnou zostavou.