Kategórie:

 • Sport Model NOVICE
 • Sport Model OPEN
 • Sport Model 30+
 • Sport Model 40+
 • Sport Model MOMMA’S

Kritéria hodnotenia

Súťažiaca v kategórii Sport Model predstavuje medzikategóriu medzi Fitness Bikini a Ms. Figure. Pretekárka je o niečo viac osvalnená ako pretekárka v kategórii Bikini Fitness. V oblasti brucha môže byť tzv. ,,sixpack”, avšak hlboká svalová separácia a nadmerné vyrysovanie, či odvodnenie je neprípustné. Takto pripravená pretekárka musí byť hodnotená nižšie. Športový vzhľad postavy, oblé tvary, symetria a vyváženosť jednotlivých svalových partií sú hlavnými kritériami pre hodnotenie. V tejto kategórii sa povoľuje jemné  zvýraznenie pomeru šírky chrbta voči pásu, tzv. ,,V-tvar”. Pretekárka však stále musí pôsobiť fit, zdravo, vitálne a žensky. Celkový športový vzhľad pretekárky je dotváraný primeranou úpravou zovňajšku. Jednotlivé pretekárky súťažia v športových dresoch, ktoré súťažiaca zabezpečí podľa svojej voľby tak, aby farba a strih vyzdvihol atribúty, ktoré sú hodnotené.

Obuv pretekárky- športové tenisky podľa vkusu pretekárky, ktoré by mali dotvárať celkový outfit.

Jednotlivé pózy v štvrťobratoch

Priebeh súťaže

 • nástup celej kategórie na základnú čiaru. Na základnej čiare súťažiaca drží základný postoj. Je zakázané meniť jednotlivé pózy medzi sebou.
 • jednotlivé súťažiace sú vyzývané podľa poradia štartovných čísel moderátorom. Súťažiaca vystúpi z radu na prvú vyvolávaciu čiaru, kde sa odprezentuje podľa vlastného uváženia ( tzv. I-walk) a následne sa zaradí späť na základnú čiaru. Prezentácia súťažiacej by mala obsahovať 4 základné súťažné pózy z štvrťobratov. Po odprezentovaní sa poslednej súťažiacej celá kategória prichádza na prvú vyvolávaciu čiaru, kde pózuje v štvrťobratoch. V prípade väčšieho počtu súťažiacich je celá kategória rozdelená na dve skupiny.

Porovnávanie prebieha nasledovne:

 • 2x spoločné porovnávanie v štvrťobratoch všetkých účastníčiek kategórie
 • 2x spoločné porovnánie všetkých účastníčiek kategórie v štvrťobratoch s možnosťou výmeny poradia pretekárok navzájom medzi sebou podľa požiadavky hlavného rozhodcu
 • výber piatich finalistiek do prvého vyvolávania hlavným rozhodcom + doplnenie max. 2 daľšími pretekárkami v prípade požiadaviek ostatných 4 rozhodcov
 • 1x spoločné porovnávanie v štvrťobratoch finalistiek (ostatné účastníčky kategórie zostávajú na pódiu na zadnej pózovacej čiare v základnom postoji)
 • free pózing všetkých účastníčok kategórie na prvej vyvolávacej čiare v dĺžke max. 60 sekúnd. Po free pózingu sa všetky pretekárky zaradia späť na zadnú pózovaciu čiaru
 • vyhlásenie výsledkov od 5teho miesta po prvé
 • predanie pamätných cien účastníčkam, ktoré se neumiestnili medzi prvými 5 timi  

Ukážka pózingu kategórie: