V deň súťaže sa jednotliví športovci  dostavia na prezentáciu osobne s platným dokladom totožnosti. Prezentácia prebieha v pózovacích plavkách, športových dresoch alebo dvojdielnych plavkách s ohľadom na kategóriu, v ktorej prezentovaný pretekár súťaží. 

Vybrané ženské kategórie sa na prezentáciu dostavia i v pózovacích topánkach, kvôli kontrole výšky platformy a opätkov, kedy platforma nepresahuje výšku 2 cm a opätok 12cm. Takto skontrolované topánky, či plavky, sú následne označené. Označenie vykonáva poverený člen organizačného tímu. Označenie sa pri vstupe na pódium v deň súťaženia taktiež kontroluje povereným členom organizačného tímu tesne pred vstupom na pódium aby sa zamedzilo možnosti zámeny. 

Bližšie špecifiká pre povolené, respektíve určené a zakázané pózovacie plavky, bikini a športové dresy sú ďalej uvedené v pravidlách pri každej kategórii samostatne.

Počas prezentácie sa uhrádza štartovné v hotovosti. 

Štartovné môže byt určené pre každú súťaž inak a rešpektuje náklady na organizaciu a aj propadné finančné výhry. 

Zľavy na štartovnom!!!
Dorast do veku 18 rokov – 40% 
Junior do 23 rokov – 20%.

V prípade objednania iných doplnkových služieb, ak budú dostupné, ako sú napríklad nástrek farbou, či fotografie a pod. sa tieto taktiež uhrádzajú pri prezentácii, ak nebolo predom organizátorom uvedené inak.Každý pretekár pri prezentácii obdrží náramok pre danú udalosť,  štartovné čísla v počte 2ks, je možné zakúpiť vstup pre trénera, do zákulisia súťaže za účelom prípravy pretekára v deň súťaže. Tréner i súťažiaci sú povinní tieto identifikátory nosiť v deň súťaže, a v prípade, že sú vyzvaný organizátorom, tieto predložiť. Na jedného pretekára je možné dostať 1 preukaz pre trénera. V prípade, že súťažiaci je členom športového klubu, na 3 pretekárov pripadá 1 tréner.

Pravidlá súťaženia

V rámci súťaže sú otvorené hlavné kategórie, ktoré sú členené vekovo. Hlavná kategória je vždy OPEN, kde je možné pri pohárových súťažiach získať PRO kartu. Tal je určená pre víťaza danej kategórie, ak počet športovcov v nej je min. 10 ( v súčte všetkých vekových kategórií). Okrem spomínaných je otvorená aj kategória NOVICE.

Do kategórie NOVICE sa môžu registrovať iba tí súťažiaci, ktorí súťažia prvú sezónu v danej kategórii. Dodržiavame tak pôvodné pravidlá materskej organizácii. Aj EU scéna ich vo väčšine krajín takto dodržiava. Kategórie Momma’s sú určené pre všetky súťažiace pre danú kategóriu, ktoré sú po pôrode.

Výškové prerozdelenie súťažiacich: V prípade väčšieho počtu súťažiacich ako 12 v kategórii OPEN organizátor súťaže rozdelí súťažiacich do kategórie podľa výšky. Následne víťazi jednotlivých výškových kategórii sa nominujú do kategórie OVER ALL WINNER, o absolútneho víťaza v danej kategórii.

Pravidlá pre kombináciu štartu viacerých kategórií: Súťažiaci môžu kombinovať rôzne kategórie. 

Rozhodcovia sa však budú vždy držať pravidiel rozhodovania pre danú kategórie.

Tento systém môže pomôcť šporotvcom, ktorí nevedia určit pre seba tu správnu kategóriu. V budúcnosti sa tam môžu zamerať na kariéru v kategórii, ktorá im najviac vyhovuje. Nie je predpísaný maximálny počet kategórii, v ktorých môže športovec súťažiť.